กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 มี.ค. 2561 20:07 procure bu นำออกไฟล์แนบ จบท.122th.pdf จาก แบบฟอร์ม
7 มี.ค. 2561 00:11 procure bu แก้ไข หน้าแรก
6 มี.ค. 2561 00:04 procure bu แก้ไข ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
6 มี.ค. 2561 00:04 procure bu แนบ a_56t_2560.pdf กับ ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
6 มี.ค. 2561 00:04 procure bu แนบ a_54t_2560.pdf กับ ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
6 มี.ค. 2561 00:04 procure bu แนบ a_53t_2560.pdf กับ ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
6 มี.ค. 2561 00:03 procure bu นำออกไฟล์แนบ a_56t_2560.pdf จาก ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
6 มี.ค. 2561 00:03 procure bu นำออกไฟล์แนบ a_54t_2560.pdf จาก ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
6 มี.ค. 2561 00:03 procure bu นำออกไฟล์แนบ a_53t_2560.pdf จาก ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
6 มี.ค. 2561 00:02 procure bu แนบ a_56t_2560.pdf กับ ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
6 มี.ค. 2561 00:02 procure bu แนบ a_54t_2560.pdf กับ ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
6 มี.ค. 2561 00:01 procure bu แนบ a_53t_2560.pdf กับ ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
5 มี.ค. 2561 23:54 procure bu แก้ไข หน้าแรก
5 มี.ค. 2561 23:52 procure bu แก้ไข หน้าแรก
5 มี.ค. 2561 23:46 procure bu แก้ไข ออ
5 มี.ค. 2561 23:46 procure bu สร้าง ออ
5 มี.ค. 2561 23:45 procure bu แก้ไข หน้าแรก
5 มี.ค. 2561 23:44 procure bu แก้ไข หน้าแรก
5 มี.ค. 2561 23:44 procure bu แนบ pink1.jpg กับ หน้าแรก
18 ก.พ. 2561 18:09 procure bu แก้ไข test
18 ก.พ. 2561 18:09 procure bu สร้าง test
18 ก.พ. 2561 17:55 procure bu ลบ ประกาศ
18 ก.พ. 2561 17:55 procure bu นำออกไฟล์แนบ ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน รายละเอียดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำพัสดุออกจากบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย.pdf จาก ประกาศ
18 ก.พ. 2561 17:55 procure bu นำออกไฟล์แนบ ประกาศ กำหนดวิธีการขายพัสดุประเภทสังหาริมทรัพย์.pdf จาก ประกาศ
18 ก.พ. 2561 17:55 procure bu นำออกไฟล์แนบ ประกาศ กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติและวงเงินเบิกพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองตามสายงาน.pdf จาก ประกาศ