กิจกรรมล่าสุดของไซต์

30 ม.ค. 2565 20:26 procurement แนบ จบท 111 ใบยืมพัสดุ update 20.10.2564.pdf กับ แบบฟอร์ม
30 ม.ค. 2565 20:25 procurement แนบ จบท.112 ใบส่งของเข้าแผนกพัสดุ update 30.1.2565.pdf กับ แบบฟอร์ม
30 ม.ค. 2565 20:24 procurement นำออกไฟล์แนบ จบท.112 ใบส่งของเข้าแผนกพัสดุ update 20.10.2564.pdf จาก แบบฟอร์ม
30 ม.ค. 2565 20:24 procurement นำออกไฟล์แนบ จบท 111 ใบยืมพัสดุ update 20.10.2564.pdf จาก แบบฟอร์ม
13 ม.ค. 2565 01:39 procurement แนบ จบท.122 แบบฟอร์มขออนุมัติคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 13.1.2565.pdf กับ แบบฟอร์ม
13 ม.ค. 2565 01:39 procurement นำออกไฟล์แนบ จบท.122 แบบฟอร์มขออนุมัติคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 20.10.2564.pdf จาก แบบฟอร์ม
13 ม.ค. 2565 01:33 procurement แนบ จบท.122 แบบฟอร์มขออนุมัติคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 20.10.2564.pdf กับ แบบฟอร์ม
13 ม.ค. 2565 01:33 procurement นำออกไฟล์แนบ จบท.122 แบบฟอร์มขออนุมัติคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 20.10.2564.pdf จาก แบบฟอร์ม
21 ธ.ค. 2564 20:17 procurement แก้ไข ไม่มีชื่อ
21 ธ.ค. 2564 20:17 procurement แนบ Happy New Year 2022.jpg กับ ไม่มีชื่อ
21 ธ.ค. 2564 20:14 procurement แก้ไข ไม่มีชื่อ
21 ธ.ค. 2564 20:13 procurement แนบ 20211220114352_BO7tTqsQUmnpLQ4_k4npWKVZMOi3nY8.jpg กับ ไม่มีชื่อ
21 ธ.ค. 2564 20:09 procurement แก้ไข รายการของที่ระลึกร้าน Imagine HUB
21 ธ.ค. 2564 20:07 procurement แก้ไข แผนกจัดซื้อ
21 ธ.ค. 2564 00:20 procurement แก้ไข แผนกจัดซื้อ
20 ต.ค. 2564 21:15 procure bu แก้ไข แผนกพัสดุ
20 ต.ค. 2564 00:36 procure bu แก้ไข คณะผู้บริหารฝ่าย
20 ต.ค. 2564 00:36 procure bu แนบ ผู้บริหาร 2564.png กับ คณะผู้บริหารฝ่าย
20 ต.ค. 2564 00:26 procure bu แก้ไข คณะผู้บริหารฝ่าย
20 ต.ค. 2564 00:25 procure bu แนบ ผังฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน 2564-2.png กับ คณะผู้บริหารฝ่าย
20 ต.ค. 2564 00:04 procure bu แก้ไข แผนกพัสดุรังสิต
20 ต.ค. 2564 00:00 procure bu แก้ไข ไม่มีชื่อ
19 ต.ค. 2564 23:51 procure bu นำออกไฟล์แนบ jbt216(en).pdf จาก แบบฟอร์ม
19 ต.ค. 2564 23:51 procure bu นำออกไฟล์แนบ จบท.216 .pdf จาก แบบฟอร์ม
19 ต.ค. 2564 23:49 procure bu แนบ jbt109 (en).pdf กับ แบบฟอร์ม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า