ไม่มีชื่อ


   

   ด้วยฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน มีการปรับปรุงโปรแกรมทำงานหลัก
จากระบบ MEIS เป็นระบบ SAP ซึ่งจะเริ่มใช้งานในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 
   ในการเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
    1. การสร้าง PR การสั่งซื้อ และการอนุมัติ PR
    2. การสร้างใบเบิก และการอนุมัติการเบิก
    3. การส่งคืนของเข้าแผนกพัสดุ
    4. การขอเบิกทรัพย์สินที่ผ่านการใช้งานแล้ว
    5. การขอเบิกกุญแจ

    ดังนั้น หากหน่วยงานต้องการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
กรุณาคลิ๊กลิงค์ด้านล่างนี้
    
 

Comments