ขั้นตอนการเบิกวัสดุใหม่
       
                https://drive.google.com/a/bu.ac.th/file/d/0B_JoFDjRJGU-b09EbUx3bUY1Q2M/view?usp=sharing