ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
อาจารย์สมยศ โอสนานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
คุณมานิสา มอญพูด
ลข.จบท